Trend Golvvax 1L Gipeco

Vid användning som golvvax: Slitstark golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar
en elastisk, hård, smutsavvisande och mycket lättstädad ytfi lm. Trend kräver
mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. torkar snabbt. Mycket lätt
att stryka ut. Mycket lämplig på linoleum. pH-värde ca 9,1 i koncentrat.

Vid användning som golvunderhållsvax: För regelmässig fuktrengöring och underhåll
av golv som ytbehandlats med Trend. Bygger vid renöring upp Trendytan allt efter
slitage. Mycket god rengöringseff ekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

SKU: 11237009 Category: