Suma Med Enzyme

För anestesi-, operations- och dentalutrustningsrengöring

För rengöring av anestesi-, operations- och dentalutrustning i diskdesinfektorer.

SKU: 207511762 Categories: ,