Oxivir Body Spillage Kit, 1 st Spill kit

Infektionsförebyggande nödhjälpskit för att kunna isolera och ta bort spillda kroppsvätskor säkert, snabbt och enkelt, när som helst.

  • Komplett set för hantering av spillda kroppsvätskor
  • Innehåller det effektiva desinfektionsmedlet – Oxivir Plus
  • Säker att använda på både hårda och mjuka ytor
SKU: 20100864903 Category: