Vi leverar endast till företag och skolor i Stockholms kommun inkl kranskommuner, under kontorstid.